این پروژه در معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در قالب یک پاورپوینت قابل ویرایش در 87 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • معرفی معمار  ............................................................................    5
 • معرفی  پروژه  ............................................................................    8
 • اقلیم   .......................................................................................   9
 • بررسی آب و هوای تهران  .............................................................  10
 • سازه   ......................................................................................  11
 • دسترسی ها   ..........................................................................   12
 • پارکینگ  ...................................................................................   13
 • تراکم وسطح اشغال  ...................................................................   15
 • درصد فضای باز از قبیل سبز   .........................................................  17
 • ورودی سواره و پیاده   ...................................................................  18
 • سایه اندازی و نور  ......................................................................    19
 • نور در شب   ..............................................................................   21
 • سیمای شهری   .........................................................................   22
 • هندسه سایت و تاثیر پذیری بنا  ....................................................    23
 • خط آسمان  ...............................................................................   24
 • تاثیر پذیری از اقلیم   ....................................................................   25
 • تعیین حدود  و قلمروهای بنا  .........................................................   26
 • بخش عمومی  ...........................................................................   27
 • قلمروهای نیمه عمومی_ نیمه خصوصی  .........................................   38
 • قلمرو های خصوصی  ...................................................................   40
 • تفکیک مساحت واحدهای طبقه 4 (نمونه)  ......................................   43
 • عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار بر شکل گیری مجموعه ...  51
 • معرفی و تجزیه و تحلیل پلان ها و روابط داخلی  .................................   56
 • سیرکولاسیون عمودی   ................................................................  59
 • معرفی عملکردها و   روابط داخلی   .................................................  61
 • معرفی جزئیات معماری(مصالح، بافت، رنگ، بازشوها و...)....................  71
 • مصالح   .....................................................................................  72
 • بافت   .......................................................................................  73
 • رنگ  .........................................................................................  74
 • بازشوها   ..................................................................................  75
 • دیگر تصویر  ................................................................................   80

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت آماده وکامل بررسی مجتمع شار تغابنی-دانلود پروژه آماده وکامل تحلیل مجتمع شار تغابنی-نقد وتحلیل وبررسی مجتمع مسکونی شار تغابنی درتهران-اطلاعات وتصاویر وفیلم کامل مجتمع مسکونی شار تهران-نقشه وپلان وبرش ونما مجتمع مسکونی شار تهران-بررسی سایت وسازه وپارکینگ ودسترسیها درمجتمع شار-تحلیل روابط ودیاگرامها در مجتمع مسکونی شار تهران-تحلیل سیرکولاسیون وتیپ پلانها درمجتمع مسکونی شار تهران-بررسی نور وبافت ورنگ مجتمع مسکونی شار تهران-بررسی مساحت وسرانه ومصالح وفرم مجتمع مسکونی شار تهران - خرید و دریافت و تهیه و دانلود نقشه ها و بررسی مجتمع مسکونی شار تغابنی