کارشناس مسکن گفت: وام‌های اعطایی به بازار مسکن بدون برنامه و بی‌هدف به این بخش تزریق می‌شود.
محمدرضا دهقان کارشناس مسکن با اشاره به نابسامانی‌های بازار مسکن گفت: ناهماهنگی در قیمت مسکن تورم و نیز رکود در بازار خرید و فروش موجب شده بازار مسکن شرایط نابسامانی را تجربه کند.

وی افزود: وامی که دولت به بخش مسکن تزریق می کند یا رقمش خیلی کم است و یا اینکه به تعداد محدودی متقاضی تعلق می گیرد.

این کارشناس مسکن در ادامه گفت: این امر سبب می‌شود بسیاری از مردمی که متقاضی مسکن خرید هستند از گرفتن این وام جا بمانند و این در حالی است که هر سال شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم.

وی گفت: رکود در ساخت و ساز نیز از حمایت محدود از انبوه‌سازان نشات می‌گیرد و این بی‌مهری کماکان نیز ادامه دارد.

وی در پایان گفت: شاید ساماندهی وام‌های مسکن بتواند نقش اثرگذاری برای بازار بیماری مسکن و درمان این بخش داشته باشد.
مسکن و وام-راه و شهرسازی-رکود بازار مسکن-تسهیلات و خرید و فروش