http://bayanbox.ir/view/3716361450428370885/Picture1.jpg


کم و کاستی های تعاونی های مسکن اگر رفع شود، می توانند کمکی در جهت خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه باشند.
 شرکتهای تعاونی مسکن با هدف تأمین مسکن طبقه کم درآمد جامعه تشکیل شده، تعاونی مسکن در دو قالب مسکن متعارف و مسکن مهر برای افرادی که به طور کلی در شرایطی غیر از شکل تعاونی امکان دیگری برای خانه دار شدن ندارند فعالیت دارند.

محمد حسن فلاح عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و کارشناس اقتصادی گفت: تعاونی های مسکن با کم و کاستی های بسیاری همراه است اما با این وجود این امر توانسته  مشتریان خود را راضی نگه دارند.

وی در ادامه افزود: اگر کم و کاستی های این تعاونی ها رفع شود، می توانند کمکی در جهت خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه باشند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ادامه عنوان کرد: در تعاونی ها، مدیریت زمان نقش مهمی دارد چرا که تامین بودجه مالی و تشکیلات اداری خود پروسه طولانی است که می تواند اتمام یک پروژه ساختمانی را با تاخیر روبرو کند .

فلاح  درخصوص سود و زیان این تعاونی ها تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به اشباع شدن بازار مسکن و سرعت افزایش قیمت، حساسیت ها در این بخش بیشتر شده است.
وی به دلایل این حساسیت ها اشاره کرد و گفت : وقتی از مردم برای خرید این واحدها پول گرفته می شود با توجه به طولانی بودن زمان تحویل تنهابر قیمت آورده افزوده می شود و خبری هم از تحویل خانه نیست همین امر نارضایتی را برای مشتریان این واحدها به همراه دارد.
تعاونی مسکن-مسکن مهر-قیمت و نرخ مسکن-مسکن متعارف-تامین بودجه-بودجه مالی مسکن