http://bayanbox.ir/view/4869777584351888786/Picture1.jpg


آکواریمی در شهر «پاریس» فرانسه ساخته شده به نام  Airbnb که در دل خود اتاق خوابی جای داده است که توسط انواع مختلف کوسه ها احاطه شده است.

عکس/ شگفت انگیزترین اتاق خواب دنیا


گنجایش این آکواریم غول پیکر ۳ میلیون لیتر و عمق آن ۱۰ متر است و در وسط آن اتاق خواب شیشه ای وجود دارد که دارای نما ۳۶۰ درجه ای است. در این آکواریم ۳۵ گونه مختلف از کوسه ها زندگی می کنند.


عکس/ شگفت انگیزترین اتاق خواب دنیا


ظرفییت این اتاق خواب سه نفر است و قبل از اینکه در آکواریم پاریس تعبیه شود در آب های مدیترانه جهت آزمایش فشار آب مورد امتحان قرار گرفته است.


عکس/ شگفت انگیزترین اتاق خواب دنیا


وزن تمام کسانیکه می خواهند در این اتاق خواب بمانند، نباید بیش از ۱۹۰ کیلوگرم باشد ضمن اینکه بعداز تاریک شدن فضا، اجازه عکس گرفتن ندارند چون این عمل باعث می شود که کوسه ها نسبت به فضای اتاق خواب حساس شوند.


عکس/ شگفت انگیزترین اتاق خواب دنیا


عکس/ شگفت انگیزترین اتاق خواب دنیا


عکس/ شگفت انگیزترین اتاق خواب دنیااتاق خواب عجیب-The world's most admired bedroom-شگفت انگیزترین اتاق خواب-آکواریوم عظیم