http://bayanbox.ir/view/4204965769282497550/bridge-in-Iowa-City.jpg


پل آیووا که بر روی رودخانه ‏Des Moines‏ قرار دارد یک پل به طول 40 کیلومتر است که فقط عابران پیاده ، دوچرخه سوارها ‏و اسب سوارها می توانند از آن عبور کنند.
این پل که ساخت مجدد آن در سال 2011 به اتمام رسید در ابتدا در سال 1970 بعنوان ‏خط عبور قطار استفاده می شد اما در 5 سال اخیر کاملا ماهیت آن چه از لحاظ کاربردی چه طراحی تغییر کرد. ‏‏ ‏

زیبایی این پل در شب دوچندان می شود چرا که از ساعات تاریک شدن هوا این پل نورانی می شود و تا نیمه های شب روشن ‏می ماند و تصویر جالب و چشمگیری را ایجاد می کند. در طول هفته بیش از 3000 نفر روی این پل پیاده روی می کنند. ‏‏ ‏
طرح این پل شبیه به یک معدن است.

طرحی زیبا و اعجاب انگیز پلی در آیووا ‏//////////برای عید

طرحی زیبا و اعجاب انگیز پلی در آیووا ‏//////////برای عید

طرحی زیبا و اعجاب انگیز پلی در آیووا ‏//////////برای عید

طرحی زیبا و اعجاب انگیز پلی در آیووا ‏//////////برای عید


پلهای زیبا-شهر آیووا-پلی شبیه معدن-قطار و پل