http://bayanbox.ir/view/8470375880972343129/downturn-has-increased-d2.jpg


یک عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسکن زمانی از رکود خارج می‌شود که این بخش با افزایش تقاضا همراه شود و دریافت مالیات دردی از رکود بازار مسکن درمان نمی کند.
مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به اینکه اخذ مالیات ممکن است برای سازندگان مسکن مشکل ایجاد نماید اظهار داشت: کسانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت می کنند در این فکر بودند که  اوضاع این بخش در دولت یازدهم سروسامان پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون تحریم ها برداشته شده انتظار این است که وضع ساخت و ساز بهبود پیدا کند اما می توان گفت زمانی این امر مهم تحقق پیدا خواهد کرد که با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تقاضا برای واحدهای مسکونی افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که  آیا اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند؟ تصریح کرد: مسکن زمانی از رکود خارج می‌شود که تقاضا برای این بخش مهیا باشد اما در حال حاضر چنین نیست. هنوز قدرت خرید مردم افزایش نیافته و بایستی صبر کنیم تا در صورت فروش یا رهن و اجاره از این واحد ها مالیات اخذ شود.


تحریم ها و قیمت مسکن-رکود مسکن-مالیات خانه های خالی-افزایش تقاضا-اخذ مالیات