http://bayanbox.ir/view/6403033947545497121/Museum-Contemporary-Art1.jpg

تصاویر مربوط به اعتراض مردمی در رابطه با خصوصی سازه موزه هنرهای معاصر را می توانید در زیر مشاهده کنید:


http://bayanbox.ir/view/1985012007288094956/4352790-669.jpg


منبع: yjc.ir
خصوصی سازی موزه هنرهای معاصر تهران-مردم و موزه-معمار 98-تیردار-تصاویر موزه هنرهای معاصر