http://bayanbox.ir/view/8288689160445499260/Move-in-the-direction-of-industry.jpg


کارشناسان معتقدند که بخشی از رونق اقتصادی در حوزه ساخت و ساز مسکن مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و این حضور با انتقال تکنولوژی تحقق می یابد.
علیرضا قهاری دبیر شورای فناوری‌های نوین ساختمانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پسابرجام بر روی فناوری‌های نوین تاثیرات چشمگیری دارد به شرط آنکه انتقال تکنولوژی از کشورهای غربی صورت گیرد و پس از آن بومی‌سازی اتفاق بیفتد.

وی افزود: تحریم‌ها به طور مستقیم در زمینه ممنوعیت ورود تکنولوژی ساختمان نبوده، اما میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و یا ایرانی‌های مقیم در خارج از کشور بسیار محدود و کم شده است.

قهار ادامه داد: بخشی از رونق اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و این حضور با انتقال تکنولوژی تحقق می یابد.

دبیر شورای فناوری‌های نوین ساختمانی با اشاره به اینکه بخش ساختمانی کشور مستقل و کارآمد است، عنوان کرد: برای پیشرفت و دستیابی به تکنولوژی روز دنیا ما نیاز به دانش پایه ای که با سرمایه‌گذاری همراه شود،داریم.

وی گفت: فناوری‌های نوین ساختمانی که در ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در دنیا خیلی جدید نیست و در کشورهای پیشرفته مربوط به دهه‌های گذشته است.

دبیر شورای فناوری‌های نوین ساختمانی اظهار داشت:در حال حاضر 95 درصد ساخت و سازها در دست بخش سنتی است.

وی افزود: معرفی تکنولوژی‌های نوین با رونق ساخت و ساز در کشور امکان‌پذیر است و همزمان با آن می‌توانیم بخش ساختمان را به صنعتی‌سازی و استفاده از این فناوری‌های نوین سوق دهیم.


*** زیرساخت های سرمایه گذاری را فراهم کنیم

در این راستا باقر میلانی، کارشناس مسکن گفت:ساخت و ساز سنتی  ساختمان درکشور نابودی خاک رابه دنبال داردو باید ساخت و سازها از سنتی به سمت صنعتی سازی و استفاده  از مصالح و تکنولوژی های نوین حرکت کند.

وی با اشاره به پیشرفت ساخت و سازهای صنعتی افزود:  بسیاری از کشورهای پیشرفته راغب به سرمایه گذاری در ایران هستند اما لازمه جذب سرمایه گذار ایجاد زیرساخت های لازم ازجمله امنیت سرمایه گذاری، حذف بروکراسی های اداری و مسایل مربوط به گرفتن مجوزهای مربوطه است.


سرمایه گذاری مسکن-بخش خصوصی-سرمایه گذاران خارجی-صنعتی سازی-ساخت و ساز و تولید-محیط زیست