این پروژه در گروه معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در قالب یک پاورپوینت قابل ویرایش در 45 صفحه آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست کلی

 • مقدمه
 • تعریف پارکینگ
 • تعریف اصطلاحات مربوط به پارکینگ
 • انواع پارکینگ از نظر اندازه
 • عوامل مورد توجه در طراحی پارکینگ ها
 • برخی از ضوابط
 • بررسی چگونگی محل پارک اتومبیل
 • بررسی روش های مختلف برای دور زدن و پارک کردن اتومبیل
 • پارک کردن و دور زدن سیستمهای شیبدار
 • بررسی فضای پارکینگ در خانه های مسکونی
 • پارکینگهای جالب
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت کامل پارکینگ خانه های مسکونی-پارکینگ مسکونی طرح2-ضوابط و استانداردهای طراحی پارکینگ مسکونی-بررسی پارکینگ خانه و ویلا-دانلود پروژه کامل و آماده بررسی پارکینگ مسکونی-انواع پارکینگ مسکونی-اطلاعات و دیاگرام و روابط پارکینگهای مسکونی