این نقشه ها مربوطه به مدرسه 6 کلاسه(دبیرستان) هست که البته برای مدرسه راهنمایی و ابتدایی هم میتوان استفاده کرد. مدارک مربوطه به طرح در اتوکد و قابل ویرایش آماده شده است:

  1. نقشه های کامل فاز1 (پلان طبقه همکف و اول- پلان سازه- سایت پلان - 5 نما - 3برش).
  2. نقشه های فاز2 (پلان فاز2 برای 500متر از زیر بنا -  یک نما فاز2 - یک برش فاز2)

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پلان و نما و برش مدرسه 6 کلاسه - مدرسه و دبیرستان و ابتدایی و راهنمایی معماری - نقشه های دبیرستان 6 کلاسه - نقشه ها و رندر مدرسه ابتدایی - مدارک کامل و نهایی طراحی مدرسه 6 کلاسه - دانلود پروژه اماده و کامل مدرسه و مرکز آموزشی - نقشه طرح نهایی کارشناسی مدرسه - دانلود رایگان نقشه های معماری و مدرسه - دانلود پایان نامه طراحی مدرسه 6 کلاسه مازندران - دانلود نقشه و مطالعات پایان نامه مدرسه و دانشکده معماری-نقشه های فاز 2 مدرسه.