شما در این قسمت رندرها و شیت نهایی و با کیفیت مربوط به مدرسه 6 کلاسه را میتوانید دریافت کنید.

تعداد 6 رندر خارجی و 5 رندر داخلی به همراه یک شیت نهایی پروژه که بصورت JPG می باشند.

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


نقشه مدرسه به همراه تصاویر سه بعدی - نقشه مدرسه به همراه فایل تری دی مکس و سه بعدی و رندر - دانلود پروژه آماده مدرسه و رندر - تصاویر سه بعدی و رندر مدرسه و دبیرستان 6 کلاسه - تصاویر رندر و تری دیمکس و سه بعدی مدرسه - دانلود نقشه های کامل و تصاویر رندر مدرسه 6 کلاسه - دانلود نقشه مدرسه معماری - دانلود نقشه آموزشکده معماری و تری دی و رندر مربوطه -  تصاویر سه بعدی و رندر از مدرسه -  تصاویر 3dmax تری دی مکس از فضاهای داخلی مدرسه - دانلود تصاویر سه بعدی و رندر از کلاس وکتابخانه وکارگاه مدرسه - دانلود نقشه های مدرسه معماری وتصاویر سه بعدی و رندر