این پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است. پروژه مورد نظر مربوط به تحلیل و بررسی استانداردها و مطالعات معماری بخش "بستری" بیمارستان است. همچنین برای طرحهای نوع دیگر بیمارستانها: بیمارستان کودکان، بیمارستان تخصصی و... نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تمامی استانداردها و ضوابط و مطالعات در این پروژه با ذکر نمونه موردی و مثالها و دیاگرام ها آورده شده است.

پروژه در قالب یک پاورپوینت در 87 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • تعریف
 • بستری های اولیه موجود
 • تغییر شکل بخش بستری
 • ضوابط فیزیکی و ساختاری
 • طراحی بیمارستان در ایران
 • نحوه پذیرش بیماران در بخش بستری
 • موقعیت بخش بستری در بیمارستان
 • انواع بخش های بستری
 • بخش بستری داخلی
 • بخش بستری جراحی
 • بخش بستری زنان و زایمان
 • بخش بستری کودکان
 • ارتباط بخش بستری با سایر بخش ها
 • فرم های مختلف بخش بستری
 • مطالعات میدانی بستری کودکان
 • انواع بخش بستری از نظر فرم پلان
 • بخـــــــش بســــتری بــاز
 • الـــگوهای بخـش بستــری بــاز
 • بخــش بستری با یک راهرو و یک ایستگاه پرستاری
 • بخــش بستری با یک راهرو و یک ایستگاه پرستاری
 • بخـــش بســــتری با دو راهـــرو
 • بخش بستری با دو راهــرو و حیاط داخـلی
 • بخــش بستــری بـا فرم صلــیبی
 • بخــــش بستری با فرم شعاعــی
 • فضاهای فیزیکی بخش بستری
 • حوزه ی بستری بیماران
 • اتاق یک تخنه خوابی(خصوصی)
 • اتاق بستری ایزوله
 • اتاق دو تخته خوابی(نیمه خصوصی)
 • اتاق بستری عمومی
 • حوزه پشتیبانی
 • ارتباط ایستگاه پرستاری با فضاهای اطراف
 • ویژگی های ایستگاه پرستاری
 • اتاق سرپرستاربخش
 • اتاق معاینه و درمان
 • اتاق وان درمانی
 • اتاق روز بیماران
 • اتاق دارو و کار تمیز
 • اتاق نظافت
 • انبار تجهیزات و وسایل
 • ملاحظات مهم طراحی
 • مساحت ها
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


دانلود مطالعات بخش بستری بیمارستان - پاورپوینت ضوابط و استانداردهای بستری در بیمارستان - دانلود پاورپوینت بررسی بخش بستری در بیمارستان - پروژه آماده و کامل بررسی بخش بستری بیمارستان -آموزش+درسنامه+پاورپوینت+بخش بستری+بیمارستان - طراحی معماری+بیمارستان+مطالعات+قوانین - فرمهای بیمارستان+انواع+بستری+بیمارستان - ضوابط فیزیکی و برنامه فیزیکی بخش بستری بیمارستان - نقد و تحلیل و قوانین طراحی بخش بستری بیمارستان - شناخت و مطالعات+بیمارستان+بخش بستری+طرح معماری