این پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

این پروژه در قالب پاورپوینت در 32 اسلاید گردآوری شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

 • بخش تشخیص بیمارستان
 • برررسی آزمایشگاه
 • دیاگرام کلی
 • انواع فضاها در داخل بخش آزمایشگاه بیمارستان
 • برنامه فیزیکی بخش آزمایشگاه بیمارستان
 • ابعاد و استانداردها در بخش آزمایشگاه بیمارستان
 • روش ھای اجرایی فرآیند قبل از انجام آزمایش
 • روش ھای اجرایی فرآیند انجام آزمایش
 • محل آزمایشگاه
 • تعیین ظرفیت آزمایشگاه
 • شرایط فیزیکی و تأسیسات ساختمان
 • ایمنی در فضای آزمایشگاه
 • طراحی و تخصیص فضای کاری مورد نیاز بخشها
 • میزبندی و مبلمان آزمایشگاه
 • نکات مربوط به طراحی آزمایشگاه

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت بررسی آزمایشگاه در مراکز درمانی - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی آزمایشگاه در بیمارستانها - دانلود مطالعات طراحی آزمایشگاه درمانی - نقد و تحلیل و بررسی بخش آزمایشگاه در بیمارستان - ضوابط و استانداردها و قوانین طراحی آزمایشگاه در مراکز درمانی - اطلاعات و تصاویر طراحی آزمایشگاه بیمارستان - نقشه و پلان و نما و برش آزمایشگاه درمانی - دیاگرام های روابط در طراحی آزمایشگاه بیمارستانها - برنامه فیزیکی طراحی آزمایشگاه در بیمارستان و مراکز درمانی - درسنامه و مقاله و آموزش طراحی آزمایشگاه درمانی - بررسی شرایط فیزیکی و تأسیسات در ساخت آزمایشگاه - بررسی ظرفیت آزمایشگاه و محل آزمایشگاه در بیمارستان - بررسی میزبندی و مبلمان آزمایشگاه - طراحی معماری 4 و بیمارستان - مطالعات و پاورپوینت های معماری - بیمارستان+مراکز درمانی+طرح معماری+مطالعات+استانداردها - بررسی روشهای اجرایی آزمایشگاه +جزییات اجرای+طراحی فنی - پاورپوینت استانداردهای طراحی آزمایشگاه و داروخانه