پروژه مورد نظر در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

این پروژه در قالب پاورپوینت در 100 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست مطالب به شرح زیر است:

 • ویژگی های مکان و سایت بیمارستان
 • دسترسی ها 
 • دیاگرام ورودی
 • ورودی اصلی
 • دسترسی پیاده
 • دسترسی سواره
 • پارکینگ
 • ورودی و شیب راهه در پارکینگ ها
 • ارتفاع مفید پارکینگ ها
 • الزامات ویژه معلولین جسمی – حرکتی در پارکینگ ها
 • فضای سبز
 • از جمله کارهای اولیه زیباسازی محوطه بیمارستان
 • ورودی
 • ورودی اورژانس
 • پارکینگ محوطه
 • درها
 • سیرکلاسیون
 • سیرکولاسیون بیمار
 • سیرکولاسیون کادر و پرسنل
 • سیرکولاسیون وسایل و ابزار
 • ضوابط و ملاحظات
 • مســـــیر یــابی
 • درها
 • پذیرش
 • ایستگاه کنترل و پذیرش
 • لابی و انتظار
 • لابی بیماران
 • اتاق انتظار بیماران
 • تجهیزات لابی
 • پوشش های فضا
 • رنگ پوشش ها
 • لوازم دکوراسیونی و کاربردی
 • عناصر تزئینی
 • راهروها
 • ضوابط و استانداردهای راهروها
 • نکات طراحی راهرو کودکان   
 • راهروهای تمیز و کثیف
 • روش انگلیسی
 • روش آلمانی
 • روش ترانزیت
 • الگوی تک راهرویی
 • فضاهای سرویس دهنده و سرویس شونده
 • ارتباطات عمودی
 • رمپ
 • پله عادی
 • پله فرار
 • آسانسور
 • فهرست منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت بررسی دسترسی ها در بیمارستان - دسترسی ها+سیرکولاسیون+طراحی محوطه+بیمارستان - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی دسترسی و محوطه در بیمارستان - ضوابط و استانداردهای طراحی محوطه و دسترسی بیمارستان - مطالعات دسترسی و سیرکولاسیون در مراکز درمانی - اطلاعات کامل و تصاویر محوطه و دسترسیها در بیمارستان - کتاب+درسنامه+آموزش+طراحی دسترسی و محوطه بیمارستان - پاورپوینت بررسی ورودی در بیمارستان - نقد و تحلیل و بررسی ورودی و دسترسی بیمارستان - بررسی دیاگرام و سیرکولاسیون در بیمارستان - بررسی پارکینگ و فضای سبز در بیمارستان و مراکز درمانی - بررسی روابط و ارتباط در داخل بیمارستان - پاورپوینت بررسی و تحلیل روابط فضاهای بیمارستان - بررسی رنگ+مصالح+بیمارستان+مراکز درمانی - بررسی لابی+اتاق انتظار+پرستاری+مراکز درمانی - بررسی راهروها+راهرو کثیف+راهرو تمیز+بیمارستان - پاورپوینت بررسی دسترسیها در بیمارستان و مراکز درمانی - بررسی ضوابط طراحی سایت و محوطه بیمارستان - ابعاد و استانداردها و قوانین طراحی محوطه و دسترسیها در بیمارستان