این پروژه به بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی معمارانه بخش های: جراحی و مراقبتهای ویژه و پیوند در بیمارستانها و کلینیک های تخصصی و مراکز درمانی میپردازد. پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در قالب یک پاورپوینت در 134 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • بخش جراحی
 • جانمایی اتاق عمل
 • دسترسی بخش جراحی
 • فضاهای بخش جراحی
 • نور و روشنایی اتاق عمل
 • سیستم تهویه اتاق عمل
 • الگوهای طراحی بخش جراحی
 • مسیر یابی
 • رعایت نکات ایمنی در طراحی
 • ویژگی پریزهای اتاق عمل
 • مراقبت های ویژه
 • آی سی یو
 • معرفی ریز فضاهای آی سی یو
 • استاندارد ها
 • ابعاد و ریز فضاها
 • دسترسی ها
 • پله فرار
 • چیدمان و روابط داخلی آی سی یو
 • اتاق بستری
 • اتاق بستری-ایستگاه پرستاری
 • رختکن-سرویس بهداشتی
 • اتاق استریل
 • اتاق کثیف
 • اتاق معاینه
 • اتاق استراحت پرسنل
 • آبدارخانه
 • اتاق تمیز
 • اتاق ایزوله
 • اتاق ایزوله-اتاق بستری
 • پیوند مغز و استخوان
 • تعریف
 • تاریخچه
 • انواع
 • ریزفضاها
 • تجهیزات
 • اتاق ایزوله
 • ابعاد و استانداردها
 • مدت زمان درمان
 • هزینه های درمان
 • منابع

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت بررسی بخش جراحی و مراقبتهای ویژه بیمارستان - بررسی بخش جراحی و بخش پیوند در بیمارستان - پروژه آماده و کامل بررسی بخش های مختلف بیمارستان - ضوابط و استانداردهای طراحی بخش جراحی و پیوند - مطالعات طراحی جراحی و پیوند و مراقبت های ویژه بیمارستان - تحلیل و بررسی بخش مراقبت های ویژه و بخش پیوند در بیمارستان - ابعاد و استانداردهای بخش جراحی و پیوند و مراقبت های ویژه - دیاگرام روابط بخش جراحی+پیوند+مراقبت های ویژه - آموزش و درسنامه و جزوه بخش جراحی و پیوند و مراقبتهای ویژه - معرفی ریزفضاهای بخش های جراحی و پیوند بیمارستان - بررسی سیرکولاسیون و روابط بخش مراقبتهای ویژه و جراحی - اطلاعات کامل و مطالعات بخش جراحی و پیوند - تصاویر و نقشه و پلان و برش+جراحی+مراقبت های ویژه - مسیریابی بخش های مختلف بیمارستان - مبلمان و اندازه و چیدمان بخش جراحی و پیوند و مراقبت های ویژه - پاورپوینت آماده بررسی بخش پیوند و جراحی بیمارستان - بررسی بخش پیوند و آی سی یو+ICU در بیمارستان - ضوابط و استانداردهای طراحی معماری بخش آی سی یو و پیوند