این پروژه به بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی معماری در بخش "جراحی" در بیمارستانها و مراکز درمانی پرداخته است.

پروژه مورد نظر در قالب یک پاورپوینت در 54 اسلاید آماده شده است.

 

فهرست مباحث:

 • جانمایی اتاق عمل
 • دسترسی بخش جراحی
 • دیاگرام ها
 • ریز فضاهای بخش جراحی
 • بررسی پیش ورودی ، پذیرش و تعویض تخت بیمار
 • بررسی ایستگاه پرستاری      
 • بررسی معاینه بیماران سرپایی و رختکن مربوطه         
 • بررسی محل نگه داری برانکار
 • بررسی فضای شستشوی برانکارد
 • بررسی اتاق آماده سازی بیمار
 • بررسی رختکن پرسنل          
 • بررسی رختکن پرسنل         
 • بررسی اسکراپ
 • بررسی اتاق کار بیهوشی
 • بررسی منطقه نگهداری بیمار قبل از عمل جراحی       
 • بررسی شستشو مقدماتی وسایل جراحی
 • بررسی اتاق عمل
 • بررسی ریکاوری
 • بررسی اتاق استراحت پرسنل و گزارش نویسی
 • بررسی اتاق استریل فرعی (انبار استریل)
 • بررسی اتاق کمسیون پزشکی
 • بررسی راهروی بخش جراحی
 • بررسی اتاق تجهیزات کل بخش      
 • بررسی انبار ذخیره سازی و تجهیزات پزشکی
 • بررسی اتاق کار کثیف
 • بررسی پیش ورودی اتاق کار کثیف و اتاق کثیف
 • بررسی اتاق کار تمیز
 • بررسی اتاق تی شور-اتاق جمع آوری زباله
 • بررسی محل نگهداری و آماده سازی دارو
 • بررسی اتاق کنفرانس               
 • بررسی اتاق پزشک و متخصص بیهوشی
 • بررسی آزمایشگاه پاتولوژی       
 • بررسی بانک خون
 • بررسی اتاق نگهداری کپسول گازهای طبی
 • نور و روشنایی اتاق عمل
 • سیستم تهویه اتاق عمل
 • الگوهای طراحی بخش جراحی
 • مسیر یابی
 • رعایت نکات ایمنی در طراحی
 • ویژگی پریزهای اتاق عمل
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالعات طراحی معماری بخش جراحی بیمارستان - ضوابط و استانداردهای طراحی بخش جراحی - بیمارستان و درمانگاه و طراحی معماری و بخش جراحی - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی بخش جراحی بیمارستان - پاورپوینت بررسی بخش جراحی بیمارستان - ابعاد و استانداردهای بخش جراحی بیمارستان - آموزش و کتاب و جزوه و مقاله بخش جراحی بیمارستان - برنامه فیزیکی بخش جراحی بیمارستان - ریزفضاها و معرفی بخش های مختلف جراحی - اطلاعات کامل و تصاویر بخش جراحی - دیاگرام ها و دسترسی در بخش جراحی - بررسی روابط و سیرکولاسیون در بخش جراحی بیمارستان - بخش جراحی بیمارستان+مراکز درمانی+کلینیک ها +درمانگاه ها - بررسی اتاق عمل و اتاق ریکاوری بخش جراحی - بررسی و تحلیل نور و روشنایی در اتاق عمل - قوانین و ضوابط طراحی معماری بخش جراحی - مطالعه و بررسی الگوهای طراحی بخش جراحی - بررسی اتاق بیهوشی+برانکارد+اسکراپ+ریکاوری+استریل - بررسی اتاق معاینه+بخش پرستاری+پرسنل+تجهیزات+پاتولوژی - ضوابط و ابعاد و استانداردهای طراحی بخش جراحی - بررسی اتاق تمیز+کثیف+اتاق پزشک+کمیسیون پزشکی+بیمار