این پروژه شامل مطالعات و ضوابط و استانداردهای طراحی "فضاهای خدماتی" در بیمارستانها و مراکز درمانی است. پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنطیم شده است.

پروژه موردنظر در قالب پاورپوینت در 103 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • واحد استریل سازی مرکزی
 • واحد استریل سازی مرکزی-  تعریف 
 • واحد استریل سازی مرکزی- وظایف 
 • واحد استریل سازی مرکزی- فضاها 
 • واحد استریل سازی مرکزی- تجهیزات 
 • واحد استریل سازی مرکزی- فضاها 
 • واحد رختشویخانه
 • واحد رختشویخانه- معرفی
 • واحد رختشویخانه-وظایف
 • واحد رختشویخانه- پذیرش و بسته بندی
 • مشخصات فیزیکی استاندارد
 • واحد رختشویخانه-ریزفضاها
 • واحد رختشویخانه-دیاگرام داخلی
 • واحد رختشویخانه- اتاق نگهداری ملحفه
 • واحد رختشویخانه- اتاق نظافت
 • واحد رختشویخانه- تجهیزات رختشویخانه
 • واحد رختشویخانه- ضوابط
 • واحد سردخانه
 • واحد سردخانه - معرفی
 • واحد سردخانه- ریز فضاها
 • واحد سردخانه - روشهای انتقال جسد
 • واحد سردخانه-دیاگرام فضاها
 • واحد انبار 
 • واحد انبار - تعریف 
 • واحد انبار-دیاگرام 
 • واحد انبار- تصاویر 
 • واحد انبار -  فضاها
 • واحد انبار -  وظایف
 • واحد انبار -  چیدمان
 • آشپزخانه          
 • آشپزخانه- تعریف 
 • آشپزخانه- تدارک غذا
 • آشپزخانه- فضاها
 • آشپزخانه-دیاگرام  فضاها
 • آشپزخانه-تصاویر
 • آشپزخانه-وظایف
 • آشپزخانه- تجهیزات 
 • آشپزخانه مرکزی 
 • آشپزخانه- نکات مهم بهداشتی
 • مرکز جمع آوری زباله
 • مرکز جمع آوری زباله- تعریف 
 • انواع زباله های بیمارستانی
 • مرکز جمع آوری زباله-دیاگرام
 • مرکز جمع آوری زباله- فضاها
 • مرکز جمع آوری زباله- سیرکولاسیون
 • پیش ورودی اتاق های کثیف
 • استانداردهای طراحی
 • کاخداری
 • کاخداری- تعریف
 • کاخداری- وظایف
 • نمونه پلان بیمارستان پارس رشت

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 پاورپوینت بررسی فضاهای خدماتی بیمارستان - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی بخش خدماتی بیمارستان - ضوابط و استانداردهای طراحی فضاهای خدماتی بیمارستانها - ابعاد و برنامه فیزیکی بخش خدمات بیمارستان - مطالعات طراحی فضاهای خدماتی بیمارستان - دیاگرام و روابط فضاهای خدماتی بیمارستان - نقشه و پلان و برش شماتیک فضاهای خدماتی مراکز درمانی - نقد و تحلیل و بررسی فضاهای خدماتی بیمارستان - فضاهای خدماتی+بیمارستان+مراکز درمانی+درمانگاه+کلینیکها - آموزش+درسنامه+جزوه+کتاب بررسی فضاهای خدماتی بیمارستان - بررسی تجهیزات و مبلمان فضاهای خدماتی بیمارستان - تعریف+انواع+وظایف+فضاها+فضای خدماتی بیمارستان - بررسی واحد استریل سازی مرکزی بیمارستان - بررسی و استانداردهای رختشویخانه بیمارستان - بررسی و استانداردهای سردخانه جسد و غذا بیمارستان - بررسی و استانداردهای انبارهای بیمارستان - بررسی و استانداردهای مرکز جمع آوری زباله بیمارستان - بررسی و استانداردهای کاخداری بیمارستان - اطلاعات و تصاویر و رساله طراحی فضاهای خدماتی بیمارستان - دانلود+پاورپوینت+استانداردها+فضاهای خدماتی+بیمارستان