• این پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه در قالب یک پاورپوینت در 96 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.
 • مزیت های این پروژه: این پروژه شامل بررسی دقیق اکثر فضاهای بیمارستان آتیه شده و شامل تحلیل های گرافیکی، تصاویر زیاد و با کیفیت از خارج و داخل بنا و بررسی دقیق فضاها، فرم بنا و پلانها به صورت زوم بندی شده است. پروژه به صورت دسته بندی شده و فهرست شده است. تصاویری از تحلیل های پاورپوینت در انتهای صفحه ارائه شده است.

 

 • برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • معرفی بیمارستان آتیه- شهرک غرب تهران
 • تاریخچه
 • ارتباط با بافت پیرامون
 • فضاهای موجود در سایت
 • دسترسی ها به بیمارستان
 • دسترسی اصلی
 • ورودی اورژانس
 • ورودی پارکینگ
 • سیرکولاسیون
 • معرفی حجمی
 • معرفی خدمات درمانی بیمارستان آتیه
 • فضای سبز مجموعه
 • هندسه
 • حوزه های کلان عملکردی
 • مالی-اداری
 • فضاهای پشتیبانی
 • فضاهای پشتیبانی در زیر زمین سوم
 • پلان زیرزمین سوم
 • تصاویر زیر زمین سوم
 • فضاهای پشتیبانی در زیر زمین دوم
 • پلان زیر زمین دوم
 • تصاویر زیر زمین دوم
 • زیر زمین اول
 • فضاهای پشتیبانی در زیر زمین اول
 • پلان زیر زمین اول
 • تصاویر زیر زمین اول
 • طبقه همکف
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه همکف
 • پلان طبقه همکف
 • تصاویر طبقه همکف
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه نیم طبقه
 • پلان نیم طبقه
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه اول
 • پلان طبقه اول
 • طبقه دوم
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه دوم
 • پلان طبقه دوم
 • تصاویر طبقه دوم
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه سوم
 • پلان طبقه سوم
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه چهارم
 • پلان طبقه چهارم
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه پنجم
 • پلان طبقه پنجم
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه ششم
 • پلان طبقه ششم
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه هفتم
 • پلان طبقه هفتم
 • تصاویر طبقه هفتم
 • فضاهای پشتیبانی در طبقه هشتم
 • پلان طبقه هشتم
 • پلان بام
 • بررسی بخش تشخیص : (آزمایشگاه.رادیولوژی.معاینات)
 • بررسی بخش آندوسکوپی
 • بررسی بخش اکوتست ورزش
 • درمانی :بررسی جراحی ها- بررسی تراپی ها
 • بررسی بخش مراقبت: (بستری.مراقبت ویژه)
 • طبقه پنجم: 3 بخش بستری
 • بررسی بخش صدف
 • بررسی بخش حمایتی (آموزشی)
 • بررسی بخش رفاهی
 • تحلیل نورگیری در پلان مجموعه
 • نحوه ی سازماندهی فضاهای داخلی
 • بررسی قسمت های تأسیساتی
 • بررسی نماها
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی بیمارستان آتیه - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی بیمارستان آتیه - اطلاعات و تصاویر کامل بیمارستان آتیه در شهرک غرب تهران - دانلود نقشه و پلان و نما و برش بیمارستان آتیه تهران - بررسی نمونه بیمارستان داخلی بیمارستان آتیه - بررسی دیاگرام و سیرکولاسیون بیمارستان آتیه - تحلیل بیمارستان آتیه تهران+بیمارستان ایرانی - بررسی پلانها و دسترسیهای بیمارستان آتیه - بررسی +اورژانس+پشتیبانی+امورمالی بیمارستان آتیه - بررسی بخش تشخیص+پرستاری+آندوسکوپی بیمارستان آتیه - بررسی بخش مراقبت+رفاهی+بستری+جراحی بیمارستان آتیه - بررسی تأسیسات و نورگیری و فرم بیمارستان آتیه - نقد و بررسی بیمارستان+طرح معماری+نمونه ایرانی و داخلی - شهرک غرب+بیمارستان آتیه+تحلیل سایت و دسترسی - نقد بیمارستان آتیه در شهرک غرب - بررسی فرم و پلان بیمارستان آتیه - دانلود پاورپوینت بررسی و نقد و تحلیل بیمارستان آتیه - بررسی بیمارستان+کلینیک+جراحی+تخصصی بیمارستان آتیه