• پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه مورد نظر در قالب پاورپوینت در 64 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • طراحی بخش اورژانس
 • تصویر کلی و عام از اورژانس موجود
 • محورهای اصلی مد نظر در طراحی هر واحد اورژانس
 • سیرکولاسیون
 • موقعیت مکانی و جغرافیایی
 • مکان یابی اورژانس در بیمارستان
 • دسترسی به اورژانس
 • پارکینگ بخش
 • علائم راهنما
 • نمونه: بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
 • ورودی بخش
 • بررسی نمونه تصاویر
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
 • مهم ترین هدف در طراحی فضاهای درمانی اورژانس
 • ارتباط اورژانس و سایر بخشها
 • تفکیک بخش درمانی
 • قسمت معاینه و درمان بیماران بدحال شامل
 • فضای انتظار
 • فضاهای اورژانس
 • تریاژ (Triage)
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
 • پذیرش
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
 • اتاق احیاء
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
 • اتاق بیماران تحت نظر
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
 • اتاق معاینه و مشاوره بیماران سرپایی
 • اتاق عمل سرپائی
 • اتاق مسمومین
 • اتاق ایزوله
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
 • اتاق گچ گیری
 • ایستگاه پرستاری
 • نمودار پذیرش بیماران بستری از طریق اورژانس
 • نمودار روابط عملکردی بخشهای اصلی اورژانس
 • دیاگرام روابط عملکردی بخشهای اصلی اورژانس
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


قوانین و ضوابط و استانداردهای طراحی بخش اورژانس - نقد و تحلیل و بررسی بخش اورژانس بیمارستان ها - دانلود پاورپوینت بررسی بخش اورژانس در بیمارستان ها - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی بخش اورژانس - دانلود مطالعات طراحی بخش اورژانس - اطلاعات و تصاویر کامل طراحی بخش اورژانس - سیرکولاسیون و مکانیابی و پارکینگ اورژانس بیمارستان - بررسی فضاهای بخش اورژانس بیمارستان - بررسی ورودی و پذیرش و پرستاری و تریاژ اورژانس بیمارستان - بررسی برنامه فیزیکی بخش اورژانس بیمارستان - ابعاد و استانداردهای طراحی بخش اورژانس بیمارستان-  طراحی معماری+طراحی بیمارستان+طراحی اورژانس - بررسی اتاق گچ گیری+عمل سرپایی+اتاق مسمومین+اورژانس  - بررسی اتاقها و مبلمان و راهروهای اورژانس بیمارستان - بررسی دیاگرام روابط عملکردی بخش اورژانس بیمارستان -