• پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه موردنظر در قالب پاورپوینت در 53 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • روند پیدایش و توسعه بیمارستان
 • الگوهای حجمی رایج در صنعت بیمارستان سازی
 • بیمارستانهای اولیه
 • بیمارستانهای کلیسایی
 • بیمارستانهای کلاسیک
 • تأثیر انقلاب صنعتی بر بیمارستان سازی
 • بیمارستان به صورت مجموعه ای از ساختمانها
 • بیمارستانهای دوران مدرن
 • بیمارستانهای تک بلوکی
 • برج روی پایه
 • بیمارستانهای چند بلوکی(دوران معاصر)
 • الگوی مجموعه عناصر عمودی
 • الگوی حجم استوانه ای
 • الگوی H
 • الگوی صلیبی
 • الگوی U
 • الگوی L
 • الگوی متقاطع
 • الگوی ستاره ای
 • الگوی ستون فقراتی
 • الگوی پوشش پوسته ای
 • الگوی ترکیبی
 • انواع سازماندهی بخش و پرستاری بیمارستان ها

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


ضوابط و استانداردها و گونه شناسی طراحی بیمارستان - پاورپوینت بررسی گونه شناسی بیمارستان - دانلود مطالعات الگوهای طراحی بیمارستان - اطلاعات و تصاویر گونه شناسی بیمارستان - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی گونه شناسی بیمارستان - نقد و تحلیل و بررسی گونه شناسی بیمارستانها - انواع سازماندهی بخش های بیمارستان ها - بررسی انواع بیمارستانها - الگوهای مختلف بیمارستان در دوره های مختلف - مطالعات و بررسی طبقه بندی بیمارستانها - بررسی و دسته بندی بیمارستان ها- طرح معماری+بیمارستان+گونه شناسی+الگوهای طراحی - دیدگاه های مختلف در مورد بیمارستان - بررسی انواع شکل بلوک های بیمارستان -