• پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه موردنظر در قالب یک پاورپوینت در 83 اسلاید و قابل ویرایش به همراه فیلم مجموعه آماده شده است.
 • برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • معرفی بنا
 • ایده طرح
 • مبانی نظری
 • بررسی فرم
 • بررسی سازه
 • تحلیل سایت
 • پلان طبقه همکف
 • دیاگرام های فضایی طبقه همکف
 • بررسی پلان طبقه همکف : نماد اقیانوس
 • دیاگرام های فضایی طبقه اول
 • بررسی پلان طبقه اول : نماد قطب
 • دیاگرام های فضایی طبقه دوم
 • بررسی پلان طبقه دوم : نماد جنگل
 • پلان طبقه سوم
 • دیاگرام های فضایی طبقه سوم
 • بررسی پلان طبقه سوم: نماد ساحل
 • پلان طبقه چهارم
 • دیاگرام های فضایی طبقه چهارم
 • بررسی پلان طبقه چهارم: نماد دشت
 • دیاگرام های فضایی طبقه پنجم
 • بررسی پلان طبقه پنجم: نماد کوه
 • بررسی پلان طبقه ششم : نماد آسمان
 • بررسی سیرکولاسیون عمودی
 • نتایج بررسی پلان ها
 • بررسی تناسبات فضای داخلی : راهرو
 • تناسبات فضای داخلی : تخت بستری کودکان
 • تناسبات فضای داخلی : تناسبات فضاهای عمومی
 • بررسی نسبت فضاهای باز ، نیمه باز و بسته
 • بررسی نسبت حوزه های عملکردی
 • بررسی فضاهای داخلی: بازی کودکان
 • بررسی فضاهای داخلی: موتیف های طبیعت
 • بررسی رنگ , نور و مصالح
 • بررسی تأسیسات:  سیستم تهویه
 • بررسی نماها
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


نقد و تحلیل و بررسی بیمارستان اولینا در لندن - دانلود نقشه و پلان ها و نما و برش بیمارستان اولینا - پاورپوینت بررسی بیمارستان کودکان اولینا در انگلستان - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی بیمارستان اولینا - دانلود اطلاعات و تصاویر کامل بیمارستان اولینا لندن - نقد و بررسی نمونه بیمارستان خارجی بیمارستان اولینا - بیمارستان کودکان+اولینا+لندن+انگلیس - بررسی ایده طراحی+مبانی نظری+بیمارستان اولینا -  بررسی فرم و سازه و تأسیسات بیمارستان اولینا - بررسی دیاگرامها و روابط و سیرکولاسیون بیمارستان اولینا در لندن - تحلیل و بررسی تصاویر و فضاهای داخلی و خارجی بیمارستان اولینا - فیلم+کلیپ+مستند+تحلیل+معمار+بیمارستان اولینا+لندن - بررسی ورودی+سایت+نما+رنگ+نور+دسترسی خیابان بیمارستان اولینا