مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی

    Project management and workshops

این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در یک پاورپوینت کامل در 71 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست کلی:

فصل اول:  مقدمه ای بر مدیریت پروژه  ..............................    4
مقدمه    ....................................................................    5
تعاریف   .....................................................................    6
مدیریت پروژه   .............................................................    9
عوامل موفقیت و شکست پروژه   ....................................   11
برنامه ریزی و تعیین هدف در پروژه   .................................   13
انواع برنامه ریزی سازمانی   ..........................................   14
تصمیم گیری   .............................................................   15
تعریف مسئله    ...........................................................   16
مدیریت دانش    ...........................................................   17
شرایط مدیر پروژه   ........................................................   23
قانون های طلایی در مدیریت پروژه   ................................    24
دفتر مدیریت پروژه   .......................................................   25
استاندارد پرینس 2      .................................................    29
مهندسی ارزش    ........................................................   30
مهندسی مجدد   .........................................................   35


فصل دوم:  مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی  ...................   43
مقدمه  .......................................................................   44
تعاریف مهم در مدیریت پروژه های عمرانی   .......................   45
شرح وظایف و مسئولیت ها   ..........................................   51
سازماندهی کارگاه و تعاریف مربوطه   ...............................   55
برچیدن کارگاه    ...........................................................    59
شرح وظایف کلی پیمانکار    ............................................   60
انواع ضمانت نامه   ........................................................   62
بیمه های پروژه   ..........................................................    65
مهمترین بندها در رابطه با بیمه های مهندسی   .................   68
نمونه متن پیمان   .........................................................   70

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


پاورپوینت کامل مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-درسنامه و قوانین مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-بررسی مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-ppt مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-درسنامه جامع و کامل مدیریت پروژه-درسنامه کامل و جامع تشکیلات کارگاهی-پروژه آماده مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-آشنایی با مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-آموزش مدیریت پروژه-قوانین مدیریت پروژه و نظام مهندسی-متن پیمان در مدیریت پروژه-اطلاعات کامل مربوط به مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-پاورپوینت آماده و کامل بررسی مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-پروژه آماده و کامل مربوط به مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-درسنامه و آموزش و جزوه مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-ضوابط و اصول مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-مبانی و استانداردهای مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-آشنایی باقوانین مدیریت پروژه وتشکیلات کارگاهی ونظام مهندسی-ppt و مقاله و پایان نامه جامع و کامل مدیریت پروژه و کارگاه-ویژگی ها و معایب و مزایای مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی - شرایط مدیر پروژه و معماری و عمران - قانون های طلایی در مدیریت پروژه و عمران و معماری - معماری+مهندسی ارزش+مهندسی مجدد+مدیریت - بررسی مهمترین بندها در رابطه با بیمه های مهندسی - بررسی انواع ضمانت نامه مدیریت پروژه های عمرانی و معماری - بررسی نمونه متن پیمان پروژه معماری - دانلود رایگان پروژه پاورپوینت مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی - دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه - خرید و تهیه و دانلود و دریافت رایگان پروژه مدیریت پروژه و معماری و عمران - دانلود جزوه و تحقیق و درسنامه موضوع مدیریت پروژه معماری - خرید و تهیه و دانلود و دریافت رایگان مدیریت پروژه و معماری و عمران