این پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در قالب پاورپوینت در 67 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • تعاریف
 • تعریف کانسپت
 • عوامل موثر بر کانسپت در طراحی
 • سلسله مراتب کانسپت
 • انواع کانسپت
 • 1. کانسپت قیاسی  Avalogies
 • 2. کانسپت های استعاری Metaphores and Similes
 • 3. کانسپت های جوهری Essences
 • 4. کانسپت های برنامه ایProgrammatic
 • 5. کانسپتهای ایده آل گرا
 • تعیین ارزش کانسپت
 • سناریوی کانسپچوال
 • تعاریف- ایده ها
 • پیدایش ایده
 • تعاریف - فرآیند خلاقیت
 • خلاقیت
 • هدف از تخیل و تصور
 • انواع تخیل
 • تخیل
 • تصورات
 • اختراع
 • تفاوت ایده و کانسپت
 • نتیجه گیری
 • ایده و کانسپت: موزه هنر های معاصر، کامران دیبا
 • ایده و کانسپت: موزه یهود لیبسکیند
 • جمع بندی
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


آموزش و درسنامه و جزوه و مقاله کانسپت در مبانی نظری معماری - دانلود مطالعات کامل بررسی کانسپت در معماری - پاورپوینت بررسی ایده و کانسپت در مبانی نظری معماری - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی ایده و کانسپت در مبانی معماری - اطلاعات و تصاویر کامل کانسپت در مبانی نظری معماری - تحلیل و نقد و بررسی ایده و کانسپت در مبانی نظری معماری - بررسی تعریف و اهداف و انواع کانسپت - سناریو+خلاقیت+ایده+مبانی نظری+کانسپت - برسی کانسپت قیاسی+استعاری+جوهری+برنامه ای+ایده آل گرا - مفهوم و نظریه های معماران و دانشمندان در مورد کانسپت معماری - پژوهش و تحقیق و تحلیل کانسپت در مبانی نظری معماری - پروژه پاورپوینت بررسی کانسپت در مبانی نظری معماری - طرح معماری+رشته معماری+مبانی نظری+ارائه و کنفرانس