پل در معماری اسلامی

 

این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطاعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در یک پاورپوینت کامل و قابل ویرایش در 53 اسلاید گردآوری شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست ............................................ الف، ب، ج

1- مقدمه .....................................................  5
2- معرفی پل .................................................  6
3- تکنیک پلسازی  .......................................... 7
4- اجزای پل  .................................................  9
5- پایه ها  .................................................... 10
6- موج شکن(آب بر)  ...................................... 11
7- مزایای وجود موج شکن  .............................. 12
8- طاق دهانه ها   ......................................... 13
9- فرم قوسها در دهانه پل ها  .......................... 14
10- طاق های تیزه دار   ................................... 15
11- قوس چمانه   ..........................................  16
12- قوس چهار بخش  ....................................  16
13- پشت بند  ..............................................  17
14- جان پناه   ..............................................  18
15-  میل راهنما  ...........................................  19
16- کونو(کانه)    ...........................................  20
17- عملکرد پل   ............................................ 21
18- مصالح پل  ..............................................  23
انواع پل ها   ...............................................  25
19- پل های تیری   ......................................... 27
20- پل های قوسی   ...................................... 28
21- پل های معلق   ........................................ 29
22- دوره های پل سازی در ایران  ....................... 30
دوره پیش از اسلام  ..................................... 31
23- پل سازی دوره آشوری ها  .......................... 32
24- پل سازی دوره هخامنشیان  ....................... 33
25- پل سازی دوره ساسانیان  .......................... 34
26- پل شالو  ................................................  35
27- پل کشگان  .............................................  36
28- پل شاپوری  ............................................  37
دوره اسلامی .............................................  38
29- پل سازی دوره سلجوقیان    .......................  39
30- پلسازی دوره تیموریان    ............................  40
31- پلسازی دوره صفویان   ..............................  41
32- سی و سه پل   .......................................  42
33-  پل شهرستان  ........................................  43
34- پل خواجو  ...............................................  44
35- پل لاتیدان   .............................................  45
36- پل شیخ   ...............................................  46
37- پلسازی دوره قاجاریه  ................................ 47
38- پل میر بهاالدین   ....................................... 48
39- پل سازی در قرن اخیر   ............................... 49
40- مقایسه پلها در دو اقلیم متفاوت   ................ 50
41- پل در دشت های فلات  .............................. 51
42- چهار پل تاریخی بر روی رودخانه زاینده رود  ..... 52
43- منابع  ....................................................  53

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


پل در معماری اسلامی-پاورپوینت انواع پل ها-بررسی انواع پل ها-بررسی پل ها در معماری اسلامی-پاورپوینت پل های معماری اسلامی-ppt پل های اسلامی-پروژه کامل پل های معماری اسلامی-تجزیه و تحلیل انواع پل های اسلامی-بررسی دوره های پل سازی در معماری ایران-مقایسه انواع پل ها-مقاله و پایان نامه و pdf بررسی پل ها در معماری اسلامی-پاورپوینت کامل و آماده بررسی پلها در معماری اسلامی-پروژه کامل و آماده بررسی پلها در معماری اسلامی-پاورپوینت بررسی انواع پلها و تاریخچه پلهای معماری اسلامی-اطلاعات کامل مربوط به پلهای معماری اسلامی-نقشه و پلان وتصاویر پلها و پلسازی در معماری اسلامی-آشنایی کامل با پلها و ویژگی های پلها در معماری اسلامی - بررسی پل ها در اسلام - نقد و بررسی و تحلیل پل ها در دوره اسلامی - دانلود جزوه و تحقیق و درسنامه بررسی پل ها - دانلود مطالعات پل ها در ایران و جهان - طرح معماری+معماری اسلامی+پل در معماری اسلامی - اطلاعات و بررسی انواع پل ها+دوره های پل سازی در ایران و جهان - بررسی پل سازی در دوره پیش از اسلام و دوره اسلامی - خرید و تهیه و دانلود و دریافت رایگان پروژه بررسی پل سازی در اسلام و ایران - پاورپوینت بررسی پل - پروژه مطالعات پل سازی - خرید و تهیه و دانلود و دریافت رایگان پروژه بررسی پل سازی در اسلام