باز هم طبق روال هر ساله سایت معروف Archdaily پیش از سال جدید 2017 فراخوانی برای طراحی کارت تبریک با موضوع معماری(طراحی کارت پوستال های معماری) و سبک معماری منتشر می کند و از دانشجویان معماری، معماران، هنروران گرافیک و تصویرسازان برای شرکت در این مسابقه دعوت میکند. این موضوع سالانه فضایی برای ایجاد خلاقیت های هنری است تا شرکت کنندگان آن با توجه به طرح های برتر نقاط قوت و ضعف کار خود را بشناسند. تعدادی از موارد انتخاب شده در زیر آورده شده اند که برخی از آنها عکس و بعضی عکس در قالب Gif می باشد.
http://images.adsttc.com/media/images/585d/55b7/e58e/ce63/6c00/0079/slideshow/OPUS.jpg?1482511783

http://images.adsttc.com/media/images/585d/53ae/e58e/ce50/7900/005a/slideshow/metamorphOse.jpg?1482511257


http://images.adsttc.com/media/images/585d/5115/e58e/ce63/6c00/0056/slideshow/LIANG_Wenzhao_(%E6%A2%81%E6%96%87%E6%98%AD).jpg?1482510568


http://images.adsttc.com/media/images/585d/5418/e58e/ce50/7900/0061/slideshow/plusurbia.jpg?1482511372


انتهای پیام.