• معمار: استادیو مدوح
  • موقعیت پروژه: نوادا، کویت
  • متراژ پروژه: 4000 متر مربع
  • سال طراحی پروژه: 2015

مجتمع مسکونی نسیمه

مجتمع مسکونی نسیمه پروژه ای با هدف ایجاد بافت مدرن و جدید و از بین بردن بافت فرسوده می باشد. کشور کویت در طی سالیان گذشته روند رو به رشدی در مسیر نوسازی، حفاظت و ارزش های معماری داشته و برای ایجاد روحیه جمعی و فردی تلاش های بسیاری داشته اند.

مجتمع مسکونی نسیمه

 تغییر بافت خانه و ساختمان های مسکونی یکی از اقدامات مورد نظر برای مدرن سازی بافت شهری است که در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر ظاهری با چشم اندازهای طبیعی و برخی سنت های کشور کویت تلفیق شده و معماری متحرکی ارائه کرده است. معماری که از خلوص و سادگی مناسبی برخوردار می باشد.

مجتمع مسکونی نسیمه

ساختمان مسکونی نسیمه دو ویژگی جدید به بافت شهری منظقه راودا کویت افزوده است: اول استفاده از خطوط صاف در فرمتی نامتقارن و دیگری استفاده از متریال بتن سفید و سنگ های بومی. فرم مکعب اساس حجم اولیه را تشکیل داده و سپس با تغییر خطوط قرینه سازی را کاهش داده اند. سپس با ایجاد یک حجم یکپارچه و ایجاد بازشوهای مناسب نور مورد نظر را به داخل ساختمان منتقل کرده اند.


مجتمع مسکونی نسیمه


شکستگی های نما فقط جنبه زیبایی نداشته و برای ایجاد سایه در پوسته و نورگیرها به کار رفته است. مجتمع مسکونی نسیمه شامل 4000 متر مربع فضای زندگی است که از هشت واحد مسکونی تشکیل شده است.


مجتمع مسکونی نسیمه


مجتمع مسکونی نسیمه


مجتمع مسکونی نسیمه


مجتمع مسکونی نسیمهمجتمع مسکونی نسیمه


مجتمع مسکونی نسیمه


مجتمع مسکونی نسیمه


تحریریه معماری آرل
منبع:archdaily.com


بررسی پروژه مسکونی در کویت - نوادا و کویت - تحلیل و بررسی پروژه مسکونی نسیمه کویت