پل محمد حسن خان بابل

 

این پروژه به طور تخصصی در مجموعه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در یک پاورپوینت به صورت کامل در 82 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • عنوان .............................................................................  صفحه
 • نقشه هوایی سایت  ..........................................................    4
 • مشخصات فنی پل  ............................................................    5
 • نقشه ها  ........................................................................    6
 • وضعیت کنونی ..................................................................    7
 • مصالح  ............................................................................    8
 • پایه پل  ...........................................................................     9
 • موج شکن یا آب بر  ...........................................................   10
 • طاق دهانه ها  .................................................................   11
 • کانه(کانو)  .......................................................................   12
 • میل راهنما  .....................................................................   13
 • جان پناه  .........................................................................   14
 • کتیبه   ............................................................................   15
 • تزیینات  ...........................................................................   16
 • آسیب شناسی   ..............................................................   21
 • پیشنهادات ارائه شده جهت احیاء بنا  ....................................   60
 • مقایسه دو پل خواجوی اصفهان و محمد حسن خان بابل ..........   61
 • مقایسه پلان  ..................................................................    62
 • مقایسه نما  ....................................................................   63
 • مقایسه تزیینات  ..............................................................    64
 • مقایسه مصالح  ...............................................................    65
 • مقایسه عملکرد ...............................................................   66
 • مقایسه سازه  .................................................................   67
 • معرفی نمونه پل های مازندران   .........................................    71
 • بز پل  .............................................................................   72
 • سیکا پل   .......................................................................   72
 • پل جمعه بازار جویبار  ........................................................   73
 • پل شاهپور  .....................................................................   75
 • پل دو دهانه لپاسر  ...........................................................   76
 • پل قلعه گردن  ..................................................................   77
 • پل ورسک  .....................................................................    78
 • پل دوازده چشمه آمل  .....................................................     79

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


نقشه ها و پلان و نما و برش پل محمد حسن خان بابل-اطلاعات کامل مربوط به پل محمد حسن خان بابل-طرح بازسازی و مرمت دوباره پل محمد حسن خان بابل-رلوه پل محمد حسن خان بابل-پاورپوینت کامل مربوط به پل محمد حسن خان بابل-معرفی نمونه پل های مازندران-آسیب شناسی پل محمد حسن خان بابل در مازندران-طرح آسیب شناسی و بازسازی پل محمد حسن خان بابل-طرح مرمت و احیای پل محمد حسن خان در شهرستان بابل-رلوه و برداشت و بررسی پل محمد حسن خان بابل-مقاله و تحقیق و پایان نامه بررسی پل محمد حسن خان بابل-آشنایی و طرح شناخت و آسیب نگاری پل محمد حسن خان بابل-دانلود پروژه آماده و کامل بررسی پل محمد حسن خان بابل-دانلود پاورپوینت آماده وکامل بررسی پل محمد حسن خان شهرستان بابل- دانلود پروژه پاورپوینت مطالعات کامل بررسی پل محمد حسن خان در بابل  - بررسی مصالح+پایه پل+موج شکن+طاق دهانه ها+پل محمد حسن خان بابل - بررسی جان پناه+میل راهنما+تزیینات+کتیبه+پل محمد حسن خان+بابل - تحلیل و بررسی مقایسه دو پل محمد حسن خان و پل خواجوی اصفهان - بررسی و معرفی نمونه پل های استان مازندران+تصاویر و نقشه ها - بررسی بز پل+بررسی سیکا پل+پل جمعه بازار جویبار+پل شاهپور - بررسی پل دو دهانه لپاسر+پل قلعه گردن+پل ورسک+پل دوازده چشمه آمل - بررسی آثار تاریخی مازندران+شهرستان بابل+پل ها+پل محمد حسن خان - بررسی تاریخچه و نقشه و تعاریف و معمار و سازنده پل محمد حسن خان بابل - طرح معماری+آشنایی با معماری اسلامی+مطالعات پل محمد حسن خان