دوخانه برای دو دوست-گنبد کاووس

این پروژه به طور تخصصی در مجموعه معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در یک پاورپوینت و قابل ویرایش در 36 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست موضوعات:

 • معرفی مهندس فیروز فیروز   ...............................................   3
 • اطلاعات پروژه  ................................................................    5
 • موقعیت قرارگیری ساختمان   ..............................................   7
 • معرفی بنا  ......................................................................   8
 • بررسی بنا و فرم  ............................................................   10
 • تعیین عرصه ها   .............................................................   13
 • بررسی و معرفی  پلان ها  ................................................   14
 • نمایش فضاهای داخلی  ...................................................   18
 • دیاگرام فضاها   ...............................................................   19
 • تحلیل و بررسی ساختمان   ..............................................   20
 • بررسی باد و نور   ...........................................................    21
 • بررسی نما  ...................................................................   24
 • بررسی تصاویر خارجی و داخلی  ......................................  30-36

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


پاورپوینت آماده و کامل بررسی خانه ای برای دو دوست در گنبد-اطلاعات کامل مربوط به خانه دو دوست در شهرستان گنبد-گلستان-نقشه و پلان و برش و نمای خانه ای برای دو دوست در گنبد-دانلود پروژه آماده و کامل بررسی خانه دو دوست در شهر گنبد گلستان-بررسی فرم و دیاگرام و سیرکولاسیون خانه دو دوست گنبد-نقد و تحلیل و بررسی خانه دو دوست مهندس فیروز در شهر گنبد-آشنایی کامل با خانه دو دوست مهندس فیروز فیروز در شهرستان گنبد-تصاویر داخلی و خارجی خانه دو دوست فیروز در شهر گنبد-دانلود پروژه دو خانه برای دو دوست مهندس فیرور در شهرستان گنبد-تحلیل پلان و نما و فرم و روابط خانه دو دوست در شهر گنبد - پروژه پاورپوینت بررسی خانه مسکونی دو دوست مهندس فیروز فیروز - مطالعات و تصاویر کامل داخلی و خارجی خانه دو دوست فیروز - خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه دو خانه برای دو دوست در گنبد - طرح معماری+نقد خانه مسکونی+خانه دو دوست+گنبد+مهندس فیروز - بررسی خانه مسکونی نمونه داخلی و ایرانی خانه دو دوست گنبدکاووس - دانلود پروژه های نمونه نطبیقی مسکونی خانه دو دوست در گنبد - مجتمع مسکونی دودوست+خانه دو دوست گنبد+مهندس فیروز - پروژه دو خانه بری دو دوست رتبه اول جایزه بزرگ معمار سال 1380 - جایزه معمار80+مهندس فیروز+خانه دو دوست+گنبد کاووس+بررسی - بررسی و تحلیل نمونه کارها و آثار معماری مهندس فیروز فیروز