دهکده خلیلی نوشهر

این پروژه در مجموعه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در یک پاورپوینت و قابل ویرایش در 51 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • اطلاعات پروژه   ................................................................................  3
 • ویژگی های طراحی  مجموعه   ...........................................................  4
 • ویلای مرکزی و نحوه ارتباط با ویلاهای مجاور  .........................................  13
 • ارتباط بین ویلاها  .............................................................................. 14
 • دسترسی ها  .................................................................................  16
 • معرفی فضاهای پلان همکف ویلای مرکزی  ............................................  17
 • سیرکولاسیون در پلان طبقه همکف ویلای مرکزی  ..................................  18
 • معرفی عرصه های پلان همکف ویلای مرکزی   ........................................  19
 • معرفی فضاهای پلان همکف ویلای مرکزی  ............................................  20
 • مساحت فضاهای پلان همکف ویلای مرکزی ...........................................  21
 • دیاگرام ارتباطات پلان  طبقه همکف ویلای 1  ..........................................  22
 • معرفی عرصه های پلان  طبقه همکف ویلای 1  ......................................  23
 • معرفی فضاهای پلان  طبقه همکف ویلای 1  ..........................................  24
 • سیرکولاسیون در پلان طبقه همکف ویلای 1 ..........................................  25
 • دیاگرام ارتباطات پلان طبقه اول ویلای 1 ................................................  26
 • معرفی عرصه های پلان طبقه اول ویلای 1 .............................................  27
 • معرفی فضاهای پلان طبقه اول ویلای 1 .................................................. 28
 • سیرکولاسیون در پلان طبقه اول ویلای 1  .............................................   29
 • مساحت فضاهای پلان  طبقات ویلای 1  ...............................................  30
 • بررسی پلان   ..................................................................................  31
 • بررسی تصاویر داخلی و خارجی   .....................................................  51-33

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت بررسی دهکده خلیلی نوشهر مازندران-تحلیل نقشه و پلان ونما وبرش دهکده خلیلی نوشهر-نقد و تحلیل و بررسی دهکده خلیلی نوشهر در مازندران-دانلود پروژه آماده و کامل بررسی دهکده خلیلی نوشهر-بررسی دیاگرام ها و سیرکولاسیون و روابط دهکده خلیلی نوشهر-تحلیل و نقد فرم و نما و تصاویر دهکده خلیلی نوشهر مازندران-اطلاعات کامل بررسی دهکده مسکونی خلیلی نوشهر-دانلود پاورپوینت آماده وکامل تحلیل مجتمع مسکونی خلیلی نوشهر-دانلود تصاویر داخلی و خارجی دهکده خلیلی نوشهر درمازندران-پاورپوینت بررسی و نقدبنای مجتمع مسکونی خلیلی نوشهرمازندران - دانلود نقشه و پلان و نما و برش دهکده خانوادگی خلیلی نوشهر - بررسی معماری ساختمان مسکونی دهکده خلیلی سهراب رفعت - مطالعات و تصاویر کامل مجتمع و خانه مسکونی خانوادگی خلیلی در نوشهر - طراحی مسکونی+طرح5+طرح2+نقدخانه مسکونی+دهکده خلیلی نوشهر - دهکده خانوادگی خلیلی+معمار سهراب رفعت+جاده رویان به نوشهر - کارفرما علی اصغر احمدی خلیلی+طراح سهراب رفعت و نسرین فقیه+خلیلی-ویلاهای رویایی دهکده خلیلی+خانه خلیلی+مجتمع خلیلی+نوشهر+رفعت - رتبه سوم گروه مسکونی مسابقه معمار1388+دهکده خلیلی+سهراب رفعت - دانلود و تهیه و خرید و دریافت پروژه مسکونی خانوادگی خلیلی نوشهر