این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در یک پاورپوینت در 55 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • بخش های مختلف خانه    ....................................................   3
 • نشیمن   ...........................................................................   4
 • تعاریف و کاربری  .................................................................   7
 • دیاگرام و نحوه قرارگیری فضاها  ..............................................   8
 • وسایل مورد استفاده در نشیمن  ...........................................  12
 • فعالیت هایی که در نشیمن انجام میشود  .............................   13
 • نحوه چیدمان وسایل  .........................................................   15
 • چیدمان بر اساس تمرکز بر تلویزیون   ......................................  20
 • تزیین دیوارها  ...................................................................   21
 • ابعاد متناسب و آشکار  .......................................................   22
 • تصاویر و پلان های قبل و بعد از طراحی مناسب  .......................  29
 • نورگیری  ..........................................................................   34
 • غذاخوری  ........................................................................   37
 • تعاریف و کاربری  ................................................................   38
 • نحوه چیدمان وسایل  .........................................................   39
 • نورگیری  ..........................................................................   40
 • استانداردها و اندازه های مناسب   .......................................   42
 • بررسی چند نمونه   ...........................................................   48
 • منابع  .............................................................................   55

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت آماده و کامل بررسی نشیمن در ساختمان-پروژه آماده و کامل بررسی نشیمن در ساختمان-اطلاعات کامل نشیمن و غذاخوری در ساختمان--ضوابط واستانداردهای طراحی نشیمن و غذاخوری-دیاگرام ها و سیرکولاسیون در طراحی نشیمن و پذیرایی-نحوه چیدمان وسایل در نشیمن و غذاخوری-نورگیری و اندازه های مناسب نشیمن و دکوراسیون-اصول طراحی نشیمن و پذیرایی و غذاخوری-مقاله و کتاب و درسنامه بررسی نشیمن در ساختمان-بررسی استاندارهای فضاهای مختلف ساختمان مسکونی - دانلود مطالعات بررسی نشیمن و پذیرایی و غذاخوری در طراحی داخلی - طراحی داخلی و بررسی طراحی غذاخوری و پذیرایی و نشیمن - بررسی تصاویر و پلان های قبل و بعد از طراحی مناسب داخلی - استانداردها و ابعاد و اندازه مناسب در طراحی داخلی نشیمن و پذیرایی - طراحی مسکونی+طراحی معماری+طراحی داخلی+نشیمن و پذیرایی - خرید و دانلود و دریافت و تهیه پروژه طراحی نشیمن و پذیرایی و غذاخوری - نقد و بررسی غذاخوری و نشیمن و پذیرایی در طراحی دکوراسیون داخلی