پروژه گونه شناسی مسکن در مجموعه مطالعاتی معمار98 تهیه شده است.

این پروژه در یک پاورپوینت و در 26 اسلاید آماده شده است که قابل ویرایش می باشد.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست کلی:

  • برخی از معیار های گونه شناسی مسکن  ................................................   3
  • دیدگاههای متفاوت واحد های مسکونی در ابتدای قرن 20  ............................  4 
  • گونه شناسی در مقیاس طراحی شهری و مجموعه های غیرمرتفع   ...............  5
  • دسته بندی محققان آمریکایی و آلمانی   ....................................................  6
  • طبقه بندی براساس شکل فضای باز ..........................................................  7
  • طبقه بندی با معیار شکل بلوک ها  ..........................................................  9
  • مجتمع شماره 1-1 بهره برداری 2001  ......................................................   11
  • مجتمع شماره 1-3   .............................................................................   16
  • مجتمع شماره 1-7 ................................................................................  22
  • مجتمع شماره 1-1 بهره برداری 2002  ........................................................ 24

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


استانداردها و ضوابط و اصول گونه شناسی مسکن-پاورپوینت بررسی گونه شناسی مسکن-پاورپوینت آماده و کامل گونه شناسی مسکن-دانلود پروژه آماده و کامل گونه شناسی مسکن-اطلاعات کامل گونه شناسی مسکن-روابط و سیرکولاسیون در گونه شناسی مسکن-گونه شناسی ساختمان و مسکن و معماری-مقاله وکتاب ودرسنامه وآموزش گونه شناسی مسکن - پروژه کامل و آماده بررسی گونه شناسی مسکن - طرح5+مطالعات مسکونی+مجتمع مسکونی+گونه شناسی مسکن - خرید+تهیه+دانلود+دریافت+پروژه گونه شناسی مسکن - بررسی معیارها و ویژگی های گونه شناسی مسکن - مزیت ها و معایب های گونه شناسی مسکن - تحقیق و مطالعات گونه شناسی مسکن