http://bayanbox.ir/view/6898010292389982443/khane-arzan.jpg


خانه های بسیار زیبایی که بجای هزینه زیاد در ساخت آنها خلاقیت جایگزین شده است.
خانه مکانی است برای استراحت کردن، زندگی کردن و آسودن. در این مکان معمولاً یک فرد و یا یک خانواده زندگی می‌کنند و وسایل خود را در آن نگهداری می‌کنند. در فرهنگ سنتی و عامه ایرانی گاه از اصطلاح «چهار دیواری» به جای خانه استفاده می‌شود.پنج خانه ای که در اوج زیبایی، ثابت میکنند که برای ساخت یک خانه ی زیبا و رویایی، خلاقیت میتواند جایگزین خرج بسیار زیاد برای ساخت یک خانه شود.


http://bayanbox.ir/view/4642847408687589075/4125665-911.jpg

http://bayanbox.ir/view/5609557882241993038/4125668-385.jpg

http://bayanbox.ir/view/6232297885113608227/4125666-178.jpg

http://bayanbox.ir/view/8550599728615743131/4125664-156.jpg


تصاویری از خانه های بسیار زیبا در جهان-خانه های ارزان ولی زیبا-خانه های کوچک و زیبا و معمارانه