طرح مرمت مدرسه کریم ایشان کلاله

مرمت و احیاء مدرسه دینی سید قلیچ ایشان
این پروژه به طور اختصاصی توسط گروه مطالعاتی معمار98 گردآوری، تهیه و تنظیم شده است. 

پروژه در مرکز مطالعات کتابخانه ای و میراث فرهنگی شهرستان به ثبت رسیده است.

این پروژه در 132 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

بخش اول:  شناخت
فصل 1-1:  کلیات
معرفی بنا
جغرافیا
 اقلیم
اشاره به ضایعات کلی و ظاهری بنا به همراه  گزارش- عکس و کروکی از آن‌ها

راه حل و ایده های اولیه در روش برخورد با این گونه ابنیه با توجه به اهمیت و موقعیت بنا

فصل 1-2: مطالعه و شناخت بنا
مطالعه‌ی تاریخی بنا

موقعیت بافت پیرامون بنا و سیر تحول آن
موقعیت بنا در گذشته و حال- کاربری بنا در دوره‌ های مختلف

تهیه‌ی نقشه‌ های اصلی بنا

دوره و جایگاه تاریخی بنا
سبک معماری بنا

تکنیک‌های ساختمانی بکار رفته در اجزاء بنا (پایه‌ - کف‌ - سطوح  باربر و غیر باربر و پوشش‌ها و تزئینات و ...)

برداشت و بررسی تزئینات

فصل 1-3: آسیب شناسی بنا
آسیب ‌نگاری آسیب شناسی
تجزیه تحلیل، جمع بندی و نتیجه گیری

بخش دوم : طرح مرمت
 فصل2-1 : مبانی نظری مرمت
نحوه نگرش به اصول کلی حاکم بر مرمت آثار و ابنیه تاریخی ، که شامل مصوبات و قطع نامه های کنگره های بین المللی ، قوانین داخلی که سازمان میراث فرهنگی در زمینه‌ی مبانی نظری مرمت تبیین کرده و قوانین دیگری که براساس آنها با آثار و ابنیه تاریخی برخورد می شود .
فصل 2-2 : مراحل حفاظت و مرمت
رفع خطر از بنا
مرمت استحفاظی و استحکامی
مرمت کامل ( جامع )
فصل2-3 : طرح از بین بردن عوامل مخل
جمع آوری الحاقات نابجا

جمع آوری رطوبت در پی‌ها- دیوارها- کف‌ها و  سقف ها

کلاف کشی (آهنی و بتنی و...) جهت جلوگیری از استفاده‌های نامناسب

جلوگیری از استفاده‌های نامناسب

تقویت پی‌ها و دیوارها جهت جلوگیری از نشست و رانشها

فصل 2-4: طرح تقویت اجزاء بنا
دیوارهای باربر- پی ها- ستون‌ها- کف‌ ها پوشش‌ها
تعمیر یا تعویض ملات‌ها - دوخت و دوز ترک‌ها

نگهداری بنا با اسکلت اصلی
فصل 2-5: طرح مرمت تزئینات

بخش سوم : طرح احیاء
فصل 3-1: مبانی نظری طرح احیاء
فصل 3-2: اهداف ، معیارها و ایده های حاکم بر کاربری های پیشنهادی
فصل 3-3: بررسی گزینه های گوناگون

انتخاب کاربری در شأن بنا

تهیه کلیه نقشه های طرح احیاء ( پلان – نما – مقطع – مبلمان – نورپردازی – گرمایش و سرمایش  )

ارائه جزئیات طرح احیاء

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


پروژه مرمت مسجد-مدرسه کریم ایشان-پاورپوینت مرمت مدرسه قلیچ ایشان-پروژه کامل مسجد-مدرسه قلیچ ایشان-پاورپوینت مدرسه سید قلیچ ایشان-پروژه آماده مدرسه دینی سید قلیچ ایشان گلستان-پروژه آماده مدرسه دینی کریم ایشان گلستان-ppt مدرسه دینی سید قلیچ ایشان-پاورپوینت کامل مدرسه دینی سید قلیچ ایشان-پاورپوینت کامل مدرسه کریم ایشان گلستان-پاورپوینت کامل مسجد-مدرسه سید قلیچ ایشان استان گلستان-پروژه آماده مدرسه دینی شهرستان کلاله-پاورپوینت کامل مدرسه سید قلیچ ایشان کلاله-پروژه کامل مدرسه دینی سید قلیچ ایشان گلستان-ppt مدرسه دینی کریم ایشان شهرستان کلاله-بررسی مدرسه دینی شهرستان کلاله-بررسی مدرسه دینی سید قلیچ ایشان گلستان-pptوpdfومقاله و پایان نامه مدرسه کریم ایشان-اطلاعات کامل بررسی مسجد مدرسه سید قلیچ ایشان-طرح مرمت و احیای مدرسه سید کریم ایشان کلاله-نقشه و پلان و نما و برش مدرسه سید کریم ایشان کلاله-پروژه آماده و کامل مسجد مدرسه سید قلیچ کریم ایشان-رلوه و برداشت مسجد مدرسه قلیچ کریم ایشان-طرح درمان و بازسازی مسجد مدرسه سید قلیچ ایشان-پاورپوینت آماده و کامل بررسی مدرسه قلیچ ایشان-شناخت و آسیب شناسی مسجد مدرسه کریم قلیچ ایشان - مطالعات و بررسی مسجد کریم قلیچ ایشان کلاله - تاریخچه و ساخت و معماری مدرسه و مسجد تاریخی کریم ایشان کلاله - معرفی و شناخت و آشنایی با مدرسه مسجد سید کریم ایشان کلاله - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بنای تاریخی کریم سید قلیچ ایشان کلاله - دانلود تصاویر و عکس ها و نقشه های مسجد مدرسه کریم ایشان گلستان - نقد و تحلیل و بررسی مدرسه و مسجد سید کریم ایشان کلاله گلستان - بررسی مدارس تاریخی ایران+گلستان+کلاله+سید کریم ایشان - طرح معماری+مرمت آثار تاریخی+مدرسه+مسجد+سید کریم ایشان - خرید و تهیه و دانلود رایگان و دریافت پروژه مرمت مدرسه کریم ایشان کلاله - دانلود پروژه طرح احیاء و پیشنهادی و بازسازی مدرسه کریم قلیچ ایشان -