پروژه تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شنزار تهران در یک پاورپوینت در 53 اسلاید و قابل ویرایش در سایت معمار98 آماده شده است.
همچنین پروژه به همراه یک انیمیشن دو دقیقه ای می باشد.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست مطالب:

 • معرفی شرکت شنزار  ..............................................................  6
 • برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت شنزار  ......................  9
 • معرفی پروژه   .......................................................................   12
 • مشخصات جغرافیایی  ............................................................   14
 • ویژگی های مجتمع شنزار  ......................................................   15
 • پلان جانمایی اراضی واقع در ذخیره شهری  ................................   16
 • سطح اشغال فضاهای موجود در سایت  .....................................   17
 • بخش مسکونی  ...................................................................   18
 • بخش تجاری _ تفریحی  ..........................................................  19
 • کاربریهای عمومی  ................................................................   20
 • کاربریها  ..............................................................................    21
 • تحلیل سایت  .......................................................................   22
 • دسترسی اصلی مجتمع (ورودی حوزه مسکونی)  .......................   23
 • دستر سی سواره  .................................................................   24
 • سلسله مراتب دسترسی های سواره  ......................................   25
 • نحوه دسترسی پارکینگ های عمومی و خصوصی  ......................   26
 • دسترسی پیاده  ....................................................................   27
 • دسته بندی دسترسی های پیاده   ............................................  28
 • مسیر های پیاده عمومی  .......................................................   29
 • حریم های خصوصی و عمومی  ................................................   30
 • عناصر نشانه ای ....................................................................   31
 • جهت گیری و نور  ...................................................................   32
 • نحوه تأثیر باد غالب در شکل گیری خطی بلوک ها  .......................   34
 • فر م و سطح اشغال واحد مسکونی  ..........................................   35
 • سایت پلان مجموعه و طرح توسعه آینده  ...................................    36
 • پلان های نهایی واحدهای مسکونی  ........................................    37
 • نمای بلوکهای مسکونی با اجرای صنعتی  ..................................   38
 • مجتمع خدماتی- رفاهی- تجاری  ...............................................  39
 • تصاویر  .................................................................................   42
 • تصاویر گوگل مپ  ....................................................................   55

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی شنزار تهران-دانلود پروژه آماده وکامل مجتمع مسکونی شنزار-نقد وتحلیل مجتمع مسکونی شنزار درشهر شریف آباد تهران-اطلاعات وتصاویر مجتمع مسکونی شنزار تهران-نقشه وپلان ونما وبرش مجتمع مسکونی شنزار تهران-بررسی مجتمع مسکونی داخل ایران مجتمع شنزار تهران-نمونه موردی وتطبیقی مجتمع مسکونی داخلی شنزار تهران-ببررسی دسترسی وسیرکولاسیون وفرم مجتمع شنزارتهران-تحلیل روابط ودیاگرامها در مجتمع مسکونی شنزار تهران-بررسی مجتمع شنزار در جاده تهران-گرمسار+شهرشریف آباد-دانلود فیلم و تصویر و انیمیشن و پاورپوینت مجموعه مسکونی شنزار-خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه شنزار تهران - بررسی نمونه تطبیقی داخلی مجتمع مسکونی شنزار - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی شنزار تهران -طرح معماری+مجتمع مسکونی+طرح5+شنزار تهران+نقد مسکونی -