پالمیرا؛ میراث بشری که دیگر نیست!
پالمیرا قبل و بعد از داعش

«پالمیرا» شهری در استان حمص سوریه است که