در این پاورپوینت نحوه ترسیم هندسی نما از روی پلان و برش و بالعکس آموزش داده شده است.